Wybór obiektu

Kalendarz Imprez

RODO

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:

 • listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
 • telefonicznie: +48 18 20 23 200,
 • e-mailowo: sekretariat_[malpa]_tpn.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe_[malpa]_tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci dokonania rezerwacji wejścia do Centrum Edukacji Przyrodniczej i zapewnienia możliwości zwiedzania w wybranym przez Ciebie dniu i godzinie.

Na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłamy potwierdzenie realizacji zamówienia oraz link do wydruku biletu. Na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego będziemy się kontaktowali, jeśli nie dotrzesz do Centrum Edukacji Przyrodniczej na zarezerwowaną godzinę. Zarówno adres e-mail jak i numer telefonu posłużą nam do weryfikacji złożonego zamówienia, jeśli przed wejściem na wystawę nie wylegitymujesz się wydrukowanym biletem wstępu.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji zadania w interesie publicznym nałożonego na nas w ustawie o ochronie przyrody – prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Ponadto, Twoje dane przetwarzać będziemy w celu zabezpieczenia się przed Twoimi roszczeniami oraz w celu zabezpieczenia naszych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, który posiadamy w tym, aby zarządzać roszczeniami nas dotyczącymi.

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności obsługi systemów informatycznych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług: Delta spółka jawna Krentowski, Hus w Białymstoku oraz Sportdata Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
 • innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 90 dni po dniu, na który zarezerwowałeś bilet wstępu na wystawy Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • prawo żądania ich usunięcia na zasadzie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podatnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia i przyjęcia przez nas zamówienia na rezerwację biletu wstępu. Niepodanie danych uniemożliwi nam dokonanie Twojej rezerwacji.

Proszę czekać - trwa ładowanie treści